ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Jak dbać o przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Najczęściej używane przydomowe szamba nie należą do ekologicznych rozwiązań, ponieważ zagrażają skażeniem wód gruntowych chorobotwórczymi zarazkami oraz toksynami. Dlatego wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia instalacji do kanalizacji miejskiej, warto wykorzystać nowoczesne rozwiązanie, jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zespołem urządzeń, które służą neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub w innym obiekcie. W oczyszczalni zachodzą procesy rozkładu tlenowego i beztlenowego, w wyniku których większość ścieków zostaje oczyszczona do postaci wody o drugiej klasie czystości, a następnie odprowadzana jest do gruntu lub wód powierzchniowych. Jednakże nie wszystkie frakcje mogą ulec rozkładowi, dlatego wszystkie urządzenia, które składają się na oczyszczalnię muszą być konserwowane.

Prawidłowa eksploatacja przydomowej oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są łatwe w obsłudze i bezproblemowe, jednakże należy zwrócić uwagę na jej eksploatację. Po pierwsze należy pamiętać, że przydomowe oczyszczalnie to niemal bez wyjątku oczyszczalnie biologiczne. Aby działały poprawnie, musimy wykorzystywać odpowiednio dobrane mikroorganizmy. To właśnie od ich żywotności zależy prawidłowe działanie oczyszczalni. Oczyszczalnie są instalacjami kanalizacyjnymi, które mogą ulegać awariom, jak te tradycyjne, jeśli będziemy wylewać do odpływów nieodpowiednie rzeczy. Do płynów zakazanych, które mogą niszczyć bakterie zamieszkujące osadnik, należą silne środki dezynfekujące, solanki powstałe po regeneracji zmiękczaczy wody, farby i rozpuszczalniki, pestycydy i środki biobójcze. Ponadto nie wolno wyrzucać do sedesu niczego poza papierem toaletowym. Używanie go jako kosza na śmieci na pewno skończy się awarią.

Czynności konserwacyjne

Oprócz prawidłowej eksploatacji należy wykonywać kilka czynności konserwacyjnych. Konieczne jest okresowe opróżnianie osadnika gnilnego i wtórnego z nagromadzonych części stałych. Czynność tę można wykonywać samodzielnie, lecz usunięty osad należy zutylizować. Producenci przydomowych oczyszczalni zalecają wykonywanie oczyszczania nie częściej niż co 1-3 lata. Do innych działań należy czyszczenie filtrów, przegląd dmuchawy powietrza oraz uzupełnienie kultur mikroorganizmów.