ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe

Zapobieganie podtopieniom działki

Wysoki poziom wód gruntowych oraz woda zaskórna pochodząca z opadów atmosferycznych przesączających się przez grunt i zatrzymywana na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności stanowi zagrożenie dla podziemnych części budynku. Istnieją sposoby, aby temu zapobiec. Można zdecydować się na drenaż opaskowy lub odwodnienie liniowe. Każde z tych rozwiązań mają swoje konkretne przeznaczenia. Drenaż opaskowy jest instalacją składającą się z wkopanych w grunt wokół budynku rur drenarskich, mających za zadanie przede wszystkim walkę z wysokim poziomem wód gruntowych. Odwodnienie liniowe stosuje się natomiast wszędzie tam, gdzie woda wolno wsiąka w ziemię.  

Drenaż opaskowy

Jak zostało wspomniane drenaż opaskowy jest metodą eliminowania nadmiernej wilgoci pochodzącej z gleby. Rury drenażowe nie są zatem w stanie odprowadzić wody deszczowej, która zbiera się nad górną warstwą podłoża. Wydajne odwodnienie domu za pomocą drenaży opaskowego może być wykonane przy zastosowaniu kilku podstawowych elementów. Należą do nich rury drenarskie, które montowane są przy ławach fundamentowych. Zaleca się okrycie je dodatkową otuliną, która zabezpiecza perforacje przed zatkaniem i prawidłowość działania odwodnień liniowych. Ważne są również: osypka filtracyjna, materiał filtracyjny, studzienka kontrolna oraz studzienka rewizyjna. Obsypka filtracyjna otacza rury drenarskie. To dzięki niej wilgoć łatwiej przedostaje się do perforacji i może zostać zebrana przez rury drenarskie. Materiał filtracyjny układa się pomiędzy obsypką, a gruntem. Ma za zadanie uniemożliwiać łączenie się obydwu warstw. Studzienka kontrolna łączy w sobie poszczególne rury drenażowe. Ostatnim elementem całego systemu jest studzienka rewizyjna, w której gromadzi się wodę zebraną przez odwodnienie domu.

Odwodnienie liniowe

Odpływ liniowy znajduje zastosowanie w przypadku gleb nieprzepuszczalnych. Systemy odwodnień zbierają wodę opadową przez kratki odpływowe. Następnie odprowadza się je rurami do kanalizacji lub rowu melioracyjnego. Dobrze wykonane odwodnienie liniowe sprawia, że na nieprzepuszczalnym gruncie nie pojawiają się kałuże. W odwodnieniu liniowym domu kratki odpływowe są często połączone z rurami spustowymi, odprowadzającymi dojdę z dachu. Cały system odprowadzania wody posiada także dodatkowe studzienki kontrolne.