ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bardzo pożytecznym i ekologicznym urządzeniem w domach leżących w gminach o rozproszonej zabudowie, w których poprowadzenie sanitarnej sieci zbiorczej jest nieopłacalne. W oczyszczalni ścieki są neutralizowane do postaci, którą można bez szkody dla środowiska odprowadzić do gleby lub rzeki czy jeziora. Ponieważ jednak domy nad rzeką i jeziorem należą do rzadkości, więc w praktyce oczyszczone ścieki rozprowadzane są w odpowiednio chłonnym gruncie, za pośrednictwem drenażu rozsączającego lub studni chłonnej. Zasada działania takiej oczyszczalni polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, naturalnych procesów biologicznych, które rozkładają ścieki bukowe na proste i nieszkodliwe.

Oczyszczanie w dwóch etapach

Oczyszczanie ścieków w każdej z przydomowych oczyszczalni ścieków przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest etap tlenowy, drugim etap beztlenowy. Etap pierwszy polega na procesach biochemicznych zachodzących w jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym. Procesy wywołane są przez bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne, w tym flotację i sedymentację. Wpływają ono na fakt, że część osadu zalegającego ulega fermentacji i rozkłada się na proste związki, które mogą być rozpuszczone w wodzie. W ich efekcie powstają również nierozpuszczalne sole mineralne. Po dwóch, trzech dniach i przejściu przez kosz filtracyjny, płynna część ścieków przepływa do studzienki rozdzielczej. Etap drugi rozpoczyna się, kiedy klarowne ścieki po przepłynięciu z osadnika gnilnego poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Wtedy następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

Rodzaje oczyszczalni przydomowych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dzielą się na kilka rodzajów. Znajdziemy między innymi oczyszczalnie drenażowe, roślinne i biologiczne. Oczyszczalnie drenażowe mają prostą konstrukcję i charakteryzują się łatwą obsługą. Ich praca oparta jest na działaniu osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. W przypadku oczyszczalni biologicznych dużą ich zaletą jest kompaktowa budowa. Oczyszczalnie roślinne natomiast umożliwiają wykorzystanie oczyszczonych ścieków do celów gospodarczych lub ozdobnych.