ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to świetna alternatywa dla szamba. Dużym plusem jest fakt, że nie jest konieczne pozwolenie na budowę oczyszczalni – wystarczy jedynie zgłoszenie w starostwie. Warto podkreślić również, że to rozwiązanie proekologiczne – tego typu ścieki nie degradują gleby ani wód gruntowych. W zależności od rodzaju wybranej oczyszczalni, ścieki wędrują do gruntu, rzeki, rowu melioracyjnego czy przydomowego stawu. Ponadto oczyszczalnia nie generuje dużych kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w tym przypadku zbiornik osadów opróżnia się co 2-3 lata. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków warto się zdecydować, kiedy nie ma możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej. Jeśli jednak dom stoi na linii sieci kanalizacyjnej, istnieje obowiązek podłączenia się do niej. W innym razie konieczne jest wybudowanie szamba lub instalacja oczyszczalni ścieków.

Z czego składa się instalacja oczyszczalni ścieków?

Budowa oczyszczalni ścieków zależy przede wszystkim od jej rodzaju. Jednak wspólnym elementem wszystkich oczyszczalni jest osadnik gnilny, czyli zbiornik, do którego trafiają ścieki w pierwszej kolejności. To właśnie w nim dochodzi do oddzielenia części stałych, które opadają na dno i ulegają rozkładowi wskutek działania różnych mieszanek bakteryjnych usprawniających ten proces. Z kolei substancje lekkie tworzą na powierzchni ścieków rodzaj kożucha lub pianę. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają następnie przez specjalne filtry, które także zatrzymują zanieczyszczenia. Dalsze procesy zależą od rodzaju oczyszczalni.

Jak zamontować oczyszczalnię ścieków?

Prace montażowe zaczyna się od montażu osadnika wstępnego, czyli plastikowego zbiornika. Po ustaleniu miejsca jego lokalizacji wykonuje się wykop. Jeżeli w skład oczyszczalni wchodzi również drugi zbiornik do oczyszczania biologicznego, wówczas wykop pod niego wykonuje się jednocześnie z tym na osadnik wstępny. Nim w wykopie zostaną ustawione zbiorniki, trzeba ułożyć rury kanalizacyjne. Pierwszy odcinek łączy wyjście rury wewnętrznej instalacji przez ścianę zewnętrzną domu z osadnikiem wstępnym. Kolejny fragment łączy osadnik wstępny ze zbiornikiem oczyszczania biologicznego lub studzienką rozdzielającą drenaż rozsączający. Dno wykopu pokrywa się mniej więcej 20-centymentrową warstwą piasku. Zbiornik opuszcza się do wykopu i poziomuje. Na czas zasypywania ziemią powinno się go napełnić wodą, co zapobiegnie jego zgnieceniu. W przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym zbiornik zasypuje się gruntem do wysokości montażu studzienek rozdzielających.