ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Jak odprowadzić wodę deszczową z działki?

Odprowadzanie deszczówki

W przypadku kiedy nie zadbamy o właściwe odprowadzenie wody deszczowej z posesji, może dojść do tego, że po większych opadach na działce pozostanie stojąca woda i błoto. Może zdarzyć się również, że po dłuższym czasie dojdzie do podmywania fundamentów budynków. Warto podkreślić, że do wykonania odpowiednich odprowadzeń wody deszczowej obliguje również prawo. Zasady odprowadzania wody z budynku reguluje Prawo budowlane, natomiast z posesji – Prawo wodne. Zgodnie z przepisami, które są zawarte w prawie wodnym, deszczówki nie można odprowadzać na sąsiednią działkę, ulicę czy do kanalizacji bytowej. Woda deszczowa powinna zatem być rozprowadzana po posesji albo odprowadzana do kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej lub ewentualnie do rowu melioracyjnego.

Odprowadzanie deszczówki przez drenaż rozsączający

Aby odprowadzić wodę z deszczówki można wykorzystać drenaż rozsączający, czyli perforowane rury, które układa się na obsypce. Innym rozwiązaniem są skrzynki rozsączające, wykonane z tworzywa sztucznego. Są one przystosowane do magazynowania dużych ilości wody, na przykład podczas obfitych opadów, i powolnego rozprowadzania ich po gruncie. Skrzynki te można łączyć poziomo lub pionowo, a tym samym tworzyć różne układy dostosowane do warunków panujących na działce. Układane są one w wykopie, który zabezpiecza się geowłókniną, a całość przysypana zostaje gruntem. Drenaż stosowany jest zazwyczaj w przypadku posesji o dużej powierzchni. Do rur spustowych podłącza się wówczas rurkę drenażową, którą układa się zabezpieczoną geowłókniną w gruncie na głębokości minimum 50 cm w obsypce żwirowej.

Deszczówka magazynowana w zbiornikach

Współcześnie bardzo często deszczówkę zbiera się i wykorzystuje później do prac w ogrodzie. To nie tylko ekologiczne, ale i bardzo oszczędne rozwiązanie. Aby w ten sposób skorzystać z deszczówki, wystarczy ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go np. z zamontowanym do niej zbieraczem wody. Zbiornik może mieć objętość od kilkuset do nawet kilku tysięcy litrów.