ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Prawidłowa eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Zalety domowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest ekologicznym rozwiązaniem w przypadku gospodarstw położonych w gminach o zabudowie rozproszonej, w których poprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne. Oczyszczalnia taka działa na zasadzie wzbudzania wewnątrz instalacji intensywnych, ale neutralnych procesów biologicznych, które rozkładają ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, które mogą być odprowadzane do gruntu. Dużą zaletą tej technologii jest to, że oczyszczalnie są niemal bezobsługowe i bardzo tanie w eksploatacji. Równie ważny jest fakt, że inwestycja zwraca się średnio po trzech latach użytkowania. Jednakże, aby tak było, nie należy zapominać o prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia, czyli dwa etapy oczyszczania

Oczyszczanie ścieków w urządzeniach przydomowych odbywa się na dwóch etapach. Pierwszym jest etap beztlenowy, drugim zaś tlenowy. W pierwszym etapie w jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym zachodzą procesy biochemiczne wywoływane przez bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne, do których należą flotacja i sedymentacja. Ich efektem jest fermentacja i rozkład stałej części osadu na proste związki rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne związki mineralne. Następnie część płynna przechodzi przez kosz filtracyjny i trafia do studzienki rozdzielczej. W etapie drugim klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. To właśnie wtedy następuje rozkład i neutralizacja zanieczyszczeń niebezpiecznych dla środowiska.

Prawidłowa eksploatacja to sprawnie działająca oczyszczalnia

Aby przydomowa oczyszczalnia ścieków była instalacją bezawaryjną, konieczna jest odpowiednia jej eksploatacja. Do zasadniczych kwestii należy okresowe opróżnianie osadnika gnilnego i wtórnego z nagromadzonych części stałych. Producenci zalecają wykonywanie tego nie częściej niż co 1-3 lata. Do innych działań, które wchodzą w zakres prawidłowej obsługi należą: oczyszczanie filtrów, przegląd dmuchawy powietrza, czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, płukanie czystą wodą pomp z przepompowni. Ważna jest także kontrola poziomu osadu w strefie aktywacyjnej i okresowa kontrola składu odpływu. Nie należy zapominać również o uzupełnianiu kultur bakterii w oczyszczalni ścieków.