ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – podstawy prawne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to ekologiczne i pożyteczne rozwiązanie w przypadku gospodarstw, w których nie można podłączyć się do systemu kanalizacyjnego. Dzieje się tak często w przypadku małych gmin lub gmin o rozproszonej budowie, w których prowadzenie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne. Zaletą przydomowej oczyszczalni ścieków jest fakt, że instalacje charakteryzuje długoletnie i niemal bezobsługowe korzystanie z urządzenia oraz roczne koszty użytkowania, które kształtują się na niskim poziomie. Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków polega na wzbudzeniu naturalnych, ale intensywnych procesów biologicznych. Podczas ich trwania ścieki bytowe rozkładane są na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które mogą być odprowadzane do gruntu albo zbiorników wodnych bez obawy o skażenie środowiska. Nim zdecydujemy się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zapoznać się z niektórymi podstawami prawnymi, które ich dotyczą.

Najważniejsze podstawy prawne

Najważniejszą podstawą prawną, ustalającą możliwości stosowania oczyszczalni ścieków znajdziemy w przepisach art. nr 36, 39, 42 z dn. 19 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115/01/ poz.1229.), Prawo Budowlane (Dz. U 80/03 poz. 718 art. 29 ustęp 1 pkt 3). Warto podkreślić, że budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości nieprzekraczającej 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak zgłoszenie zamiaru zakładania instalacji właściwemu organowi. W przypadku przydomowych oczyszczalni jest to starosta. Informacje na ten temat znajdziemy w art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 206 z późn. zm). Zdarza się jednak, że plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza wybudowania oczyszczalni. Sprawa ma się inaczej, kiedy przepustowość instalacji przekracza 7,3 m3 na dobę. W takim przypadku konieczne jest wykonanie pełnej dokumentacji projektu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dokumenty, które należy złożyć u starosty

Zgłaszając budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Trzeba również pamiętać o podaniu terminu ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia powinno zostać dołączone także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. W zgłoszeniu powinny być zawarte również odpowiednie szkice, pozwolenia i uzgodnienia.