ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Gdzie umiejscowić szambo na działce?

Szambo szczelne na działce

W każdym gospodarstwie domowym, bez wyjątku, musi znaleźć się system odprowadzania ścieków. W najlepszej sytuacji są inwestorzy, którzy mają możliwość podłączenia działki do sieci kanalizacyjnej. Jednak zdarza się, szczególnie w niewielkich gminach, w których zabudowania są rozrzucone w dużej odległości od siebie, że system kanalizacyjny nie istnieje. W takim wypadku inwestor może zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości, czyli szambo. Niegdyś szamba budowane były z betonowych kręgów wkopywanych w ziemię, jednak taki zbiornik miał jedną podstawową wadę – był nieszczelny. Współcześnie stosuje się gotowe zbiorniki żelbetonowe lub z tworzyw sztucznych.

Umiejscowienie szamba na działce

Nim zdecydujemy się na konkretne miejsce, w którym znaleźć ma się szambo, warto zapoznać się z przepisami, które określają minimalne odległości, jakie powinniśmy zachować od studni, okien, granic sąsiedniej działki oraz od drogi. Warto również pamiętać, że budowa szamba o pojemności do 10m3 nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę. Konieczne jest natomiast zgłoszenie zamiaru zainstalowania takiegoż zbiornika we właściwym miejscowo urzędzie gminy. Po upływie 30 dni od zgłoszenia można rozpocząć budowę. Rozpoczynając ją, trzeba zwrócić uwagę na warunki techniczne. Nie należy umiejscawiać szamba w pobliżu wysokich drzew, których korzenie mogłyby zniszczyć zbiornik. Trzeba również wziąć po uwagę, że do szamba musi dojechać wóz asenizacyjny. Dlatego warto umiejscowić je w pobliżu bramy wjazdowej lub ogrodzenia.

Jak montuje się szambo?

Wykonanie wykopu, w którym ma znaleźć się zbiornik szamba szczelnego i jego osadzenie nie jest trudne. Wielu fachowców bez trudu poradzi sobie z takim zadaniem. Przed przystąpieniem do prac ziemnych warto skonsultować je z wybraną firmą, która będzie montowała zbiornik. Dzięki temu dowiemy się, jakie wymagania wobec wykopu mają wykonawcy montażu. Wykop zazwyczaj powinien mieć co najmniej 40-50 cm naddatku w stosunku do wymiarów zbiornika, dzięki temu ekipa montażowa będzie miała ułatwiony dostęp z każdej strony. Pozwoli to na łatwiejsze nadanie odpowiedniego spadku rurze odprowadzającej ścieki.