ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Jak zagospodarować wodę opadową

Jak zagospodarować wodę opadową

Odprowadzenie wody deszczowej z działki regulowane jest przepisami. Deszczówkę można rozprowadzić po posesji, odprowadzić lub zgromadzić do dalszego wykorzystania. Brak dbałości o jej zagospodarowanie, może doprowadzić do sytuacji, kiedy to po większych opadach będziemy mieli na działce, stojącą wodę lub błoto. W najgorszym scenariuszu może dojść również do podmycia fundamentów domu. Jak zostało wspomniane do odprowadzenia wody obliguje również prawo. Zgodnie z zapisami w Prawie wodnym deszczówki nie możemy odprowadzać ani na sąsiednią działkę, ani na ulicę, ani do kanalizacji bytowej, nawet jeśli jest ona podłączona do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Sposoby na odprowadzenie deszczówki

Woda deszczowa w pewnym procencie wsiąka w grunt. Jednakże zdarzają się sytuacje, że ziemia na danym terenie nie jest wystarczająco chłonna, żeby przyjąć każdą ilość opadów. Nawet kiedy dom stoi na chłonnym gruncie w razie silnych opadów nie zawsze unikniemy kałuż, a nawet podtopień. Istnieje kilka sposobów na zagospodarowanie deszczówki. Jednym z nich są studzienki retencyjne – woda  jest w nich gromadzona, a następnie rozsączana do gruntu. Inny typem są studnie chłonne, tak zwane „zbiorniki bez dna” wystarczająco głębokie, aby woda docierała do najbardziej chłonnych warstw gruntu. Rozwiązaniem są równie naturalne zbiorniki wodne i rowy melioracyjne. Aby w ten sposób odprowadzać wodę konieczne jest uzyskanie zgody lokalnego zarządu melioracyjnego.

Magazynowanie wody deszczowej

Warto zastanowić się również nad oszczędnym i ekologicznym rozwiązaniem, jakim jest magazynowanie wody deszczowej. Głównym elementem systemy rozsączania są zbiorniki retencyjno-rozsączające, które magazynują wodę deszczową doprowadzoną do nich rurą kanalizacyjną z drenażu czy z odwodnienia nawierzchni. Do magazynowania wody deszczowej odprowadzonej przez drenaż służą szczelne zbiorniki bezodpływowe zakopane w gruncie. Woda deszczowa wpływa do zbiornika rurą kanalizacyjną przez wmontowany na wlocie filtr, który zatrzymuje zanieczyszczenia. Do pobierania wody ze zbiornika stosuje się pompę.