ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz bardziej popularne w gospodarstwach domowych, głównie ze względu na ich tanią eksploatację oraz ekologiczne, korzystne dla środowiska oczyszczanie zanieczyszczeń. Oczyszczalnię można zamontować wszędzie tam, gdzie nie istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym niż zwykłe szambo. Konstrukcja ta pracuje zazwyczaj w ramach dwóch etapów: pierwszym jest mechaniczne oddzielenie cząstek w komorze zwanej osadnikiem gnilnym. Na tym etapie działa przede wszystkim siła grawitacji i bakterie beztlenowe. Kiedy największe zanieczyszczenia zostaną usunięte, ścieki są odfiltrowywane za pomocą specjalnych złóż. Złoża dobiera się w zależności od rodzaju i ukształtowania terenu.

Niskie koszty eksploatacji i łatwe oczyszczanie

Wydaje się, że to szamba są najtańszym sposobem radzenia sobie z domowymi ściekami. Jednakże, kiedy weźmiemy pod uwagę wieloletnią eksploatację, możemy być zdziwieni rezultatami. Mimo że wykopanie szamba jest tańszą inwestycją niż założenie oczyszczalni, to po kilku miesiącach użytkowania okazuje się, że eksploatowanie oczyszczalni jest o wiele tańsze. Roczny koszt zamawiania wozu asenizacyjnego kilkakrotnie przekracza całkowite koszty związane z użytkowaniem oczyszczalni. Ponadto oczyszczalnie są w zasadzie samoobsługowe, nie wymagają specjalistycznej wiedzy i szczególnych zabiegów – wystarczy dostarczać do zbiornika enzymy i bakterie. Warto również podkreślić, że oczyszczalnia nie wydziela nieprzyjemnych zapachów.

A co zyskuje środowisko?

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków to nie tylko dobre rozwiązanie dla naszego portfela i czasu. Ma ona autentycznie minimalny wpływ na środowisko. Szczelne komory, w których ścieki są czyszczone, gwarantują brak przecieków do ziemi i wód gruntowych, a tym samym brak skażenia okolicznych zasobów. Bakterie beztlenowe, biorące udział w procesie oczyszczania, są zupełnie obojętne dla środowiska naturalnego.