ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Blog

zbiorniki bezodpływowe

Rodzaje zbiorników na nieczystości bytowe

W przypadkach, kiedy nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej konieczne jest korzystanie z innych sposobów odprowadzania ścieków bytowych. Niektórzy decydują się na zainstalowanie na działce przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednakże, aby było to możliwe konieczne jest zachowanie odpowiednich wymiarów podwórka. Rozwiązanie to decyzja o wybudowaniu szamba, czyli zbiornika bezodpływowego. W takim wypadku konieczne jest […]

Jak zagospodarować wodę opadową

Jak zagospodarować wodę opadową

Odprowadzenie wody deszczowej z działki regulowane jest przepisami. Deszczówkę można rozprowadzić po posesji, odprowadzić lub zgromadzić do dalszego wykorzystania. Brak dbałości o jej zagospodarowanie, może doprowadzić do sytuacji, kiedy to po większych opadach będziemy mieli na działce, stojącą wodę lub błoto.

szambo z tworzywa

Dlaczego warto zainstalować szambo z tworzywa?

Zarządzanie nieczystościami w budynku mieszkalnym stanowi istotnym element codziennego użytkowania domu. Najwygodniejszą formą jest oczywiście podłączenie gospodarstwa domowego do kanalizacji. Niestety nie wszędzie rozprowadzenie kanalizacji się opłaca. Problematyczne jest to przede wszystkim w gminach o zabudowie rozproszonej.

Zapobieganie podtopieniom działki

Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe

Wysoki poziom wód gruntowych oraz woda zaskórna pochodząca z opadów atmosferycznych przesączających się przez grunt i zatrzymywana na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności stanowi zagrożenie dla podziemnych części budynku. Istnieją sposoby, aby temu zapobiec. Można zdecydować się na drenaż opaskowy lub odwodnienie liniowe. Każde z tych rozwiązań mają swoje konkretne przeznaczenia. Drenaż opaskowy jest instalacją […]

Zalety domowej oczyszczalni ścieków

Prawidłowa eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest ekologicznym rozwiązaniem w przypadku gospodarstw położonych w gminach o zabudowie rozproszonej, w których poprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne. Oczyszczalnia taka działa na zasadzie wzbudzania wewnątrz instalacji intensywnych, ale neutralnych procesów biologicznych, które rozkładają ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, które mogą być odprowadzane do gruntu.

Odprowadzanie deszczówki

Jak odprowadzić wodę deszczową z działki?

W przypadku kiedy nie zadbamy o właściwe odprowadzenie wody deszczowej z posesji, może dojść do tego, że po większych opadach na działce pozostanie stojąca woda i błoto. Może zdarzyć się również, że po dłuższym czasie dojdzie do podmywania fundamentów budynków. Warto podkreślić, że do wykonania odpowiednich odprowadzeń wody deszczowej obliguje również prawo. Zasady odprowadzania wody […]