ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków możesz starać się o dotacje lub nisko oprocentowane kredyty:

  • z preferencyjnych kredytów BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
  • z preferencyjnego kredytu na cele ekologiczne
  • z programów organizowanych przez Gminne, a także Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instalacja biologicznej oczyszczalni ścieków to nie tylko inicjatywa ekologiczna, ale także efekt ekonomiczny. Roczne utrzymanie oczyszczalni to koszt około 300 zł, jeżeli dodamy do tego dofinansowanie pozyskane z gminy czy też kredyt powiązany z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oczyszczalnia względem szamba zwróci się po dwóch, trzech latach.

Jeżeli Twoja działka umiejscowiona jest na terenie gminy, która posiada środki czy dane województwo objęte jest dofinansowanie z NFOŚ pomożemy Ci uzyskaniu dofinasowania.