ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie
Oczyszczalnie ścieków
Odwodnienie
Zbiorniki bezodpływowe