ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Oferujemy różne rodzaje hydroizolacji, dostosowane do różnych potrzeb naszych Klientów. Hydroizolacje lekkie mogą być używane m.in. w sytuacjach, gdy poziom wód gruntowych nie dochodzi do wysokości posadowienia fundamentów. Budulcem dla lekkich hydroizolacji są zwykle elastyczne powłoki asfaltowo-kauczukowe, które są np. nakładane warstwami na zagruntowane podłoże. Ten rodzaj hydroizolacji dotyczy zwykle gruntów łatwo przepuszczalnych, piaszczystych, z kolei hydroizolacje typu średniego wykorzystywane są przy gruntach trudno przepuszczalnych, przewarstwionych, gdzie poziom wód gruntowych może się podnosić. W przypadku ścian piwnicy są to zwykle izolacje składające się z dwóch warstw z użyciem papy, folii, lepiku. Ostatni przypadek – hydroizolacje typu ciężkiego – są stosowane tam, gdzie poziom wód gruntowych sięga stale powyżej podłogi piwnicy. Tego typu izolacje muszą spełniać surowe wymagania odnośnie szczelności i odporności na działanie ciśnienia. Często aby zapewnić wykosi poziom hydroizolacji, stosuje sie nie tylko materiały izolacyjne, ale też wodoszczelne konstrukcje.

Przy wykonywaniu hydroizolacji, czyli izolacji przeciwwilgociowej w domach z piwnicą należy zwrócić szczególną uwagę, by była ona szczelna.