ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Metoda iniekcji krystalicznej jest wykorzystywana do osuszania budynków, umożliwia ona zabezpieczenie fundamentów budynków przed wilgocią – w tym zarówno izolację pionową, jak i poziomą. Stosować ją można w przypadku każdego zawilgoconego obszaru, niezależnie od stopnia jego zawilgocenia, zasolenia i grubości. Zaletą iniekcji krystalicznej jest jej niski koszt, do tego jest to metoda ekologiczna i łatwa w zastosowaniu.

Podczas iniekcji krystalicznej stosowane są preparaty mineralne, świetnie sprawdzające się w roli tworzenia blokady przeciwwilgociowej – jej efekty są najbardziej widoczne w przypadku bardzo zawilgoconych powierzchni. Występujące tu zjawisko samoorganizacji kryształów zapewnia rezultat w postaci blokady przeciwwilgociowej na nieograniczony czas.

Metoda iniekcji krystalicznej oparta jest na pracach belgijskiego fizyka uhonorowanego Nagrodą Nobla: Ilya Prigogine. Prace profesora poświęcone były zjawisku samoorganizacji kryształów i właśnie na ich podstawie rozwinięto metody praktycznego zastosowanie tej technologii. W przejściu od teorii do praktyki pomogły tu m.in. symulacje komputerowe.

Prace przy poziomej izolacji fundamentów obejmują takie kroki jak: wywiercenie otworów iniekcyjnych w jednej linii (co ok. 10-15 cm), nawilżenie otworów wodą, zastosowanie preparatu aktywacyjnego z dodatkiem cementu portlandzkiego, użycie zaprawy zawierającej aktywator w celu zaślepienia otworów. Natomiast w przypadku pionowej izolacji fundamentów otwory rozmieszczone są w sposób wielowarstwowy – od posadzki w piwnicy po grunt znajdujący się wokół obiektu.