ul. Jasna 85, 95-200 Pabianice, Łódzkie

Jakość potwierdzona 20-letnią gwarancją!

Biologiczna oczyszczalnia ścieków NV renomowanej litewskiej firmy Traidenis działa w najprostszej i najskuteczniejszej technologii opartej na niskoobciążonym osadzie czynnym i zanurzonym złożu biologicznym. Połączenie dwóch tlenowych technologii daje gwarancję wysokiej redukcji zanieczyszczeń oraz bezzapachowej pracy (oczyszczalnię można montować nawet bardzo blisko domu).

1) Korpus z włókna szklanego
2) Górny korpus oczyszczalni
     A) 30 cm
     B) 60 cm
     C) 90 cm
3) Pierścień podwyższający
4) Pokrywa rewizyjna
5) Dmuchawa membranowa
6) Skrzynka na dmuchawę

Prosta budowa i brak elementów ruchomych czyni oczyszczalnię NV niezawodną i bezobsługową. Oczyszczalnia posiada tylko dwie komory i kompresor.

Biologiczna oczyszczalnia NV nie posiada automatyki, co pozwala zaoszczędzić na częstych naprawach serwisowych, jakie mają miejsce w przypadku innego typu oczyszczalni.

Oczyszczalnię NV można instalować na małych działkach, ponieważ wykop pod oczyszczalnię to jedynie 4m2. Unikatowa konstrukcja w kształcie stożka pozwala zamontować oczyszczalnię NV w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Stożkowa konstrukcja czyni ją odporną na działanie sił wyporu wód gruntowych.

Zalety oczyszczalni NV

 • oczyszczalnia redukuje zanieczyszczenia w 97%
 • koszty eksploatacji oczyszczalni są minimalne,
 • urządzenie posiada 15-letnią gwarancję,
 • komfort użytkowania wynikający z braku elementów ruchomych i konieczności ich obsługi.

 

Na tle innych urządzeń oczyszczalnię NV wyróżniają poniższe cechy. 

 • Oczyszczalnia jest odporna na nierównomierny dopływ ścieku.
 • Przed oczyszczalnią nie montuje się osadnika wstępnego (gnilnego), co gwarantuje bezzapachowe działanie.
 • Oczyszczony ściek nie wydziela przykrego zapachu, jest bezbarwny i bezwonny.
  Niskie koszty eksploatacji.
 • Brak konieczności wzywania serwisu (okresowy przegląd raz, dwa razy do roku może wykonać osoba, która zapozna się z instrukcją obsługi).
 • Brak filtrów, elementów ruchomych, co wpływa na długą i bezawaryjną pracę oczyszczalni.
 • Możliwość montażu oczyszczalni na małej działce ze względu na jej niewielkie rozmiary.
 • Oczyszczalnia wykonana jest z laminatu i żywicy, co wpływa na jej dużą odporność na działania gruntu.
 • Praca oczyszczalni jest nieuciążliwa i cicha.

Zasada działania i  dane techniczne:

Oczyszczalnia NV pracuje w sprawdzonej metodzie opartej na technologii osadu czynnego, niskoobciążonego i złoża biologicznego. Praca ta polega na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy odpowiednim napowietrzaniu ścieków.
W komorze napowietrzania oczyszczalni pęcherzyki powietrza unoszą się ku górze. Pęcherzyki powietrza powodują przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym chwytanie cząstek stałych z dna zbiornika. Dzięki temu możliwie jest wytworzenie się dopasowanej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych. Cząstki stałe opadają na dno, ze względu na siłę grawitacji, aby ponownie zostać zassane ku górze za pomocą dyfuzora. W momencie przypływu nowego ścieku do napowietrzanej komory, następuje przemieszczenie masy cieczy z osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczony ściek jest grawitacyjnie odprowadzany na zewnątrz do odbiornika, np. do studni chłonnej, zbiornika lub nasypu. Osad czynny, który tworzy się w cyklu oczyszczania, mieszany jest w sposób nieustanny z nowym ściekiem doprowadzanym do napowietrzanej komory.
W procesie oczyszczania ścieków jest obecna tlenowa stabilizacja osadu, który pozostaje w reaktorze przydomowej oczyszczalni NV. Nierównomierny dopływ cieczy w postaci ścieku nie wpływa negatywnie na końcowy efekt oczyszczania przez biologiczną oczyszczalnię ścieków.
 

Porównanie oczyszczalni innego typu względem oczyszczalni NV biorąc pod uwagę  montaż  i eksploatacje oczyszczalni!!!

 

Rodzaj urządzenia Dane techniczne Eksploatacja
oczyszczalnia

urządzenie w kształcie walca, montowane w pozycji  pionowej, wykonane z tworzywa sztucznego (polietylenu),

 • siły wyporu wód gruntowych F działają na dużą, płaską powierzchnię, przez co istnieje zagrożenie wyporu urządzenia,
 • konieczność wylania betonowej płyty w celu uniknięcia wyporu co wpływa na wzrost kosztu montażu,
 • słaba konstrukcja (obetonowanie),

 • konieczna jest okresowa regulacja oczyszczalni w celu utrzymania odpowiednich warunków pracy osadu czynnego,
 • podczas pierwszego rozruchu należy dodać biopreparat służący do rozmnażania osadu czynnego,
 • odpompowanie nadmiaru osadu producent zaleca przeprowadzać 1 -2 razy w ciągu roku, okresowo należy czyścić komory, kosz na skratki,
 • przed silnymi mrozami należy chronić oczyszczalnię przykrywając ją lekkim, drewnianym rusztem pokrytym matami, ewentualnie stosując ocieplenie,
oczyszczalnia ścieków

urządzenie o kształcie walca zbudowane z 3 komór: osadnik wstępny, komora bioreaktora, osadnik wtórny,  montowane w pozycji poziomej, wykonane z tworzywa      sztucznego (polietylenu),

 • pozioma konstrukcja i duże wymiary sprawiają, że powierzchnia działania sił wyporu jest duża, przez co oczyszczalnie jest podatna na wyparcie,
 • producent zaleca wylanie płyty betonowej w celu uniknięcia wyporu przez wody gruntowe co wpływa na wzrost kosztów montażu,
 • oczyszczalnia jest zgrzewana z 2 części, dlatego z biegiem czasu może dojść do rozszczelnienia,
 • posiada zintegrowany osadnik wstępny – możliwość zagniwania ścieku i nieprzyjemnego zapachu

 • brak informacji o eksploatacji urządzenia,
 • prawidłowe ustawienie zaworów na rozdzielaczu jest warunkiem uzyskania odpowiedniej efektywności oczyszczania ścieków oraz prawidłowego przepływu wody brak informacji o regulacji całego systemu,
 • zalecane jest comiesięczne dodawanie porcji preparatu bakteryjnego w celu odnowienia flory bakteryjnej w osadniku,
 • oczyszczalnia wymaga 1-2 razy w roku odpompowania osadu nadmiernego zarówno z bioreaktora i osadnika wstępnego, co zwiększa koszt eksploatacji,
 • nie trzeba zabezpieczać urządzenia przed mrozami,
przydomowa oczyszczalnia

zbiornik urządzenia w kształcie stożkowatym, wykonany z żywicy poliestrowej i włókna szklanego,

 • zastosowanie osadnika Imhoffa , (dwukomorowego z środkową komorą napowietrzania) – brak osadnika wstępnego znacznie zmniejsza gabaryty oczyszczalni,
 • siły wyporu wód gruntowych F działają na małą powierzchnię dolnej części zbiornika w kształcie stożka, dodatkowo ciężar ziemi dociska górny płaszcz oczyszczalni – te wszystkie czynniki zapewniają stabilne posadowienie w ziemi i uniemożliwiają wyparcie oczyszczalni,

 • obsługa urządzenia jest bardzo prosta – do każdego urządzenie dołączana jest instrukcja obsługi,
 • nie trzeba regulować pracy urządzenia,
 • odpompowanie nadmiaru osadu producent zaleca przeprowadzać 2 razy w roku,
 • nie trzeba zabezpieczać urządzenia przed mrozami,
 • stożkowaty kształt dolnej części korpusu umożliwia montowanie oczyszczalni na terenie, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych.

części oczyszczalni